X

Usługi szkoleniowe i doradztwo w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w call center

ikona_ost5

Oferujemy dedykowane szkolenia dla konsultantów telefonicznych i kadry managerskiej call/contact center. Proponujemy doradztwo w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i procesem kontroli jakości w call center.

 Szkolenia oferowane przez MissingLink prowadzone są przez trenerów-praktyków a program szkoleń dostosowany jest do specyfiki organizacji i zgodny z celami biznesowymi klienta.

Szkolenia pozwalają podnosić kompetencje pracowników i kadry a jednocześnie wpływają na jakość obsługi klienta czy też zwiększenie sprzedaży w szkolonej organizacji.

Szkolenia realizowane są w formule zamkniętej. Po uzgodnieniu programu dedykowanego dla klienta zlecającego dostosowane są elastycznie do celów i potrzeb uczestników szkolenia. Szkolenia poza zawartością merytoryczną zawierają także część warsztatową skupioną na ćwiczeniu i utrwalaniu umiejętności praktycznych. W pełni interaktywna forma szkoleń zawierająca ćwiczenia grupowe, projekty zespołowe, ćwiczenia wykorzystujące konkretne narzędzia, dyskusje wymianę doświadczeń uczestników i trenera gwarantuje skuteczność w przekazaniu i utrwaleniu wiedzy.

Realizowane przez nas szkolenia poprzedza badanie potrzeb uczestników szkolenia oraz badanie oczekiwań kadry zarządzającej. Zapoznajemy się ze strategią i celami biznesowymi firmy oraz badamy obszary, które wymagają wsparcia szkoleniowego dla pracowników. Na podstawie uzyskanych informacji weryfikujemy program szkolenia i dostosowujemy go do konkretnej grupy.

Proces szkolenia pracowników i kadry jest ściśle dostosowany do potrzeb i oczekiwań klienta.

Realizujemy usługę dedykowanych szkoleń i doradztwa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w call center. Prowadzimy szkolenia z zakresu:

  • telefonicznej obsługi klienta,
  • technik sprzedaży w kontakcie telefonicznym,
  • reklamacji i obsługi trudnego klienta,
  • szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi w call center,
  • szkolenia z zarządzania kontrolą jakości w call center,

 W ramach doradztwa w obszarze zarządzania jakością i zasobami ludzkimi oferujemy współpracę w procesie budowania systemów motywacyjnych, konstruowania ścieżek karier, prowadzenia programów antyrotacyjnych oraz pomoc w procesie rekrutacji na wszystkie stanowiska call center.

Wspieramy również w obszarze zarzadzania i kontroli jakości w call center.

Kontakt

Skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej