X

Social Media Command Center

ikona_ost1

Social Media Command Center (SMCC) zajmuje się obsługą klienta 24/7 w social media i w sieci poprzez aktywne monitorowanie, gromadzenie i analizę postów, wzmianek i zapytań dotyczących marki w internecie i reagowanie na nie zgodnie z przyjętą strategią. Aktywnie włącza się w proces sprzedaży i pozyskiwania nowych klientów, pomaga zapobiegać sytuacjom kryzysowym, buduje sieć ambasadorów marki i jest źródłem rekomendacji umożliwiających usprawnienie procesów obsługowych i sprzedażowych.

Social Media Command Center może być uruchomione i zarządzane zarówno w siedzibie zleceniodawcy (in-house Social Media Command Center) jak również w modelu wyniesionym w ramach outsourcingowego Social Media Command Center. Docelowy model współpracy jest uzależniony od polityki biznesowej danej organizacji. Bazując na naszej wieloletniej ekspertyzie z zakresu wielokanałowej obsługi klienta jesteśmy w stanie elastycznie dostosować proponowaną usługę do wymogów organizacyjnych zleceniodawcy.

Realizując usługę w modelu in-house oferujemy wsparcie w zakresie uruchomienia i zarządzania Social Media Command Center. Pomagamy w procesie rekrutacji budując profil kompetencyjny zespołu, prowadzimy szkolenia i wdrażamy elementy opracowanej strategii zawierającej koncepcję obsługi klienta w mediach społecznościowych. W ramach zarządzania strukturami Social Media Command Center zajmujemy się nadzorem jakościowym, rozwijaniem kompetencji zespołu, kontrolą efektywności procesu, raportowaniem i analityką. Na bieżąco przekazujemy rekomendacje dotyczące poszerzania obsługi procesów w ramach SMCC.

Usługa ta może być także realizowana w standardowym modelu outsourcingowym w ramach którego dedykowane Social Media Command Center funkcjonuje w strukturach MissingLink.

W tym wariancie współpracy udostępniamy infrastrukturę informatyczną niezbędną do obsługi projektu oraz delegujemy dedykowany zespół, który pracuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w strategii obsługi klienta w mediach społecznościowych.

Kontakt

Skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej